Ciklider.se

Lipochromis sp. 'parvidens red'

Lipochromis sp. 'parvidens red' Foto: Michael Persson
Lipochromis sp. ’parvidens red’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lipochromis är sammansatt av grekiskans lipos och chromis som betyder fet och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Hanarna blir upp upp till 20 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Specialicerad på att röva ägg och yngel från munruvande honor. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gott om gömställen, det bör också finnas gott om öppet simutrymme.

Biotop

Lever vid lerbottnar nära kusten.

Lek

Munruvare, honan ruvar i 18-22 dygn. Den kan vara problematisk att odla eftersom de ger sig på sina ena honor för att stjäla rom/yngel. Honorna blir också lätt stressade och spottar ofta ut ägg/yngel i håven när de fångas. Normal kullstorlek varierar mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer i Nawampasasa- och Kyogasjön.

Övrigt

Lipochromis sp. ’parvidens red’ är en anspråkslös ciklid. Den är relativt fredlig i förhållande till sin storlek och skadar sällan andra fiskar. Hålls bäst i en liten grupp med övervikt på honor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia