Ciklider.se

Lipochromis sp. 'matumbi hunter'

Lipochromis sp. 'matumbi hunter' Foto: Patrick Eriksson
Lipochromis sp. ’matumbi hunter’, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lipochromis är sammansatt av grekiskans lipos och chromis som betyder fet och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Matumbi hunter, Haplochromis sp. ”matumbi hunter”.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna någon centimeter kortare. Hanarna får färg på kroppssidorna och vanligtvis tydligare äggfläckar än honorna.

Foder

Den naturliga födan består av till exempel zooplankton, larver, fiskägg och småfisk. Den har observerats stjäla ägg från andra munruvande ciklider. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Bör vara minst 200 liter, inrett med gömställen.

Biotop

Lever valigtvis på 1-2 meters djup i miljöer med klippor eller stora stenblock.

Lek

Munruvare som ofta leker på en flat sten eller klippa. Ruvningstiden är beroende av vattentemperaturen och varierar mellan 12 och 18 dagar. De behöver en lugn omgivning med tillgång till gömställen för att lyckas med ruvningen. I tätbefolkade akvarier blir honorna ofta stressade och klarar inte att ruva tiden ut, äggen försvinner ofta redan efter några dagar. Normal kullstorlek är på 10-25 yngel.

Utbredning

Den är bara känd från Matumbiön i Mwanza Gulf i den sydligaste delen av Viktoriasjön, men den har troligen haft en större utbredning tidigare. Arten anses idag vara starkt hotad i sin naturliga miljö.

Övrigt

Lipochromis sp. ’matumbi hunter’ har en säregen spolformad kroppsform. Det är en aktiv ciklid med mycket attityd, hos båda könen. De ses ofta omringa eller mobba andra fiskar i grupp, förmodligen är detta beteende ett sätt att samarbeta för att kunna stjäla ägg från munruvande honor. Arter från släktet Pundamilia är lämpligt sällskap.
Lipochromis sp. ’matumbi hunter’, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Lipochromis sp. ’matumbi hunter’, hona med yngel.
Foto: Patrick Eriksson
Lipochromis sp. ’matumbi hunter’, hona.
Foto: Patrick Eriksson
Lipochromis sp. ’matumbi hunter’, yngel cirka 2 centimeter.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia