Ciklider.se

Lepidiolamprologus profundicola

Poll, 1949
Lepidiolamprologus profundicola
Lepidiolamprologus profundicola, Namansi.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 31 cm

Minsta akvarievolym: 750 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lepidiolamprologus sammansatt av grekiskans lepis, lampros och lagós som betyder fjäll, glänsande och hare, vilket syftar på färgteckningen. Profundicola från latinets profundum och colo som betyder djup eller avgrund och ängnar sig åt, vilket syftar på att arten lever på djupt vatten.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus profundicola.

Storlek

Hanen blir upp till 31 centimeter, honan något mindre.

Foder

En utpräglad rovfisk som främst lever på fisk i naturen. I akvarium är räkmix med en hög andel räk-/fiskkött ett lämpligt foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 750 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i den djupare delen av klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, på djup ner till omkring 100 meter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker på en flat yta uppe på en klippa eller stor sten. Kan också bilda små haremsgrupper med en hane och 2-3 honor. Antalet ägg varierar normalt mellan 300 och 600, men kan vara upp till 1000 stycken. Äggen kläcks efter 3-4 dygn och ynglen är frisimmande efter 8-10 dygn.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Lepidiolamprologus profundicola är starkt revirhävdande och aggressiv, främst mot artfränder men även mot andra fiskar. Det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet. Den är också en rovfisk som kan uppfatta relativt stora fiskar som bytesfisk.
Lepidiolamprologus profundicola.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia