Ciklider.se

Lepidiolamprologus meeli

Poll, 1948
Lepidiolamprologus meeli
Lepidiolamprologus meeli, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

8 cm
125 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Lepis (grek.)= fjäll + lampros(grek.)= glänsande + logos(grek.)= språk, skrift, syftar färgteckningen.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus meeli, Neolamprologus meeli.

Storlek

Blir upp till 8 centimeter, honan betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 125 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever vid sandbottnar där det finns tomma skal från Neothauma-snäckan.

Lek

Substratruvare som leker i tomma skal från Neothauma-snäckan. Normal kullstorlek är mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Övrigt

Lepidiolamprologus meeli är starkt revirhävdande och aggressiv i samband med lek, det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia