Ciklider.se

Lepidiolamprologus lemairii

Boulenger, 1899
Lepidiolamprologus lemairii
Lepidiolamprologus lemairii.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lepidiolamprologus sammansatt av grekiskans lepis, lampros och lagós som betyder fjäll, glänsande och hare, vilket syftar på färgteckningen. Lemairii efter löjtnant Charles Lemaire (1863-1925) som ledde expeditionen där typexemplaren för arten samlades in.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus lemairii, Neolamprologus lemairei.

Storlek

Hanen blir upp till 25 centimeter, honan betydligt mindre ungefär 16 centimeter som störst.

Foder

En utpräglad rovfisk som i naturen lever av småfisk. I akvarium är räkmix med en hög andel räk-/fiskkött ett lämpligt foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippbiotoper och sandbotten.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i grottor eller klippskrevor. Antalet ägg varierar mellan 60 och 100 stycken. Efter leken skyddar honan ägg/larver inne i grottan, medan hanen ombesörjer skyddet av det yttre reviret.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Lepidiolamprologus lemairii är starkt revirhävdande och aggressiv, främst mot artfränder men även mot andra fiskar. Det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet. Den är också en rovfisk som kan uppfatta relativt stora fiskar som bytesfisk.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia