Ciklider.se

Lepidiolamprologus hecqui

Boulenger, 1899
Lepidiolamprologus hecqui Foto: Anders Wikland
Lepidiolamprologus hecqui.
Foto: Anders Wikland

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lepidiolamprologus sammansatt av grekiskans lepis, lampros och lagós som betyder fjäll, glänsande och hare, vilket syftar på färgteckningen. Hecqui efter den belgiske löjtnanten Célestin Hecq (1859–1910) som fångade in en mal av arten Auchenoglanis scutatus som visade sig ha en ciklid i munnen, vilken kom att användas för den vetenskapliga beskrivningen av denna art.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus hecqui, Neolamprologus hecqui.

Storlek

Blir upp till 8 centimeter, honan betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 125 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever vid sandbottnar där det finns tomma skal från Neothauma-snäckan.

Lek

Substratruvare som leker i tomma skal från Neothauma-snäckan. Normal kullstorlek är mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra halva.

Övrigt

Lepidiolamprologus hecqui är starkt revirhävdande och aggressiv i samband med lek, det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet.
Lepidiolamprologus hecqui.
Foto: Michael Persson
Lepidiolamprologus hecqui.
Foto: Peter Andersson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia