Ciklider.se

Lepidiolamprologus attenuatus

Steindachner, 1909
Lepidiolamprologus attenuatus Foto: Ad Konings
Lepidiolamprologus attenuatus, vid Cape Nangu.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lepidiolamprologus sammansatt av grekiskans lepis, lampros och lagós som betyder fjäll, glänsande och hare, vilket syftar på färgteckningen. Attenuatus från latinets attenuo som betyder slank eller smal.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus pleurostigma, Lamprologus attenuatus.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

En utpräglad rovfisk som i naturen lever av småfisk och ryggradslösa djur. I akvarium är räkmix med en hög andel räk-/fiskkött ett lämpligt foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippbiotoper och sandbotten, ner till ungefär 30 meters djup.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i grottor eller klippskrevor. Lägger upp till omkring 300 ägg.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön med undantag av den nordligaste delen.

Övrigt

Lepidiolamprologus attenuatus är revirhävdande och relativt aggressiv, främst mot artfränder men även mot andra fiskar. Det är därför viktigt att den finns tillräckligt med gömställen för jagade fiskar i akvariet. Den är också en rovfisk som kan uppfatta relativt stora fiskar som bytesfisk.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia