Ciklider.se

'Lamprologus' stappersi

Pellegrin, 1927
'Lamprologus' stappersi Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ stappersi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 6 cm

Minsta akvarievolym: 50 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Stappersi efter Dr. L. Stappers som samlade in typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer

Nelamprologus stappersi, Neolamprologus meleagris.

Storlek

Detta är en liten ciklid som blir 6 centimeter som störst, honor är ett par centimeter mindre. Även om den inte är så färgstark tillhår den endå en av de allra vackraste snäckskalslekande cikliderna. Hela fisken är täckt med små pärlemorskimmrande prickar. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga skillnader mellan könen. Hanarna har något starkare färger, särskilt i samband med leken.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakliken av ryggradslösa djur. Exempel på bra foder i akvarium är räkmix med stor andel räkor, artemia och cyclops.

Akvarium

Eftersom det är en småväxt och mycket fredlig ciklid kan den hållas i mycket små akvarier. Lämplig akvariestorlek är från omkring 50-liter och uppåt. Det ska finnas rikligt med tomma snäckskal i akvariet, antingen från Neothauma-snäckan eller från vinbärssnigel som är lättare att få tag på.

Biotop

’Lamprologus’ stappersi lever på grunt vatten vid sand- och lerbottnar täckta med tomma skal av Neothauma-snäckan.

Lek

Denna relativt anspåkslösa ciklid leker gärna i akvarium. Efter leken som sker i ett tomt snäckskal sköter honan ensam vården av äggen. När ynglen är frisimmande, cirka 10 dygn efter leken hjälper hanen till med försvaret av reviret.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns sydvästra del från Kalemie till Moliro i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

’Lamprologus’ stappersi är en av mina favoritciklider, den har det mesta. Den behöver inte så mycket plats, den har ett intressant beteende och den är anspråkslös, dessutom är det en mycket vacker ciklid. Med dessa egenskaperna är det en lämplig ciklid för nybörjaren såväl som för den mer erfarne akvaristen.
’Lamprologus’ stappersi.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia