Ciklider.se

'Lamprologus' speciosus

Poll, 1978
'Lamprologus' speciosus
’Lamprologus’ speciosus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 5 cm

Minsta akvarievolym: 50 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Speciosus är latin och betyder vacker.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus speciosus.

Storlek

Blir omkring 5 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur och plankton.

Akvarium

Eftersom det är en småväxt och mycket fredlig ciklid kan den hållas i mycket små akvarier. Lämplig akvariestorlek är från omkring 50-liter och uppåt. Det ska finnas rikligt med tomma snäckskal i akvariet, antingen från Neothauma-snäckan eller från vinbärssnigel som är lättare att få tag på.

Biotop

Lever vid sandbottnar där det finns tomma skal från Neothauma-snäckan.

Lek

Denna relativt anspåkslösa ciklid leker gärna i akvarium. Efter leken som sker i ett tomt snäckskal sköter honan ensam vården av äggen. Normalt är antalet ägg mellan 10 och 25 och de kläcks efter omkring 36 timmar. När ynglen är frisimmande, cirka 10 dygn efter leken hjälper hanen till med försvaret av reviret.

Utbredning

Förekommer mellan Kalemi och Moliro i Demokratiska Republiken Kongo längs den sydvästra kusten i Tanganyikasjön.

Övrigt

’Lamprologus’ speciosus sliljer sig från de närbesläktade ’Lamprologus’ stappersi och ’Lamprologus’ ocellatus genom att ha en tydlig svart söm i ryggfenan.
’Lamprologus’ speciosus.
Foto: Rasmus Pedersen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia