Ciklider.se

'Lamprologus' sp. 'ornatipinnis kigoma'

'Lamprologus' sp. 'ornatipinnis kigoma' Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ sp. ’ornatipinnis kigoma’, hona.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 60 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Ornatipinnis från latinets orno och pinna som betyder pryda eller smycka och fena.

Handelsnamn och synonymer

Blandas ofta ihop med ’Lamprologus’ ornatipinnis.

Storlek

Detta är en liten ciklid som blir 6-7 centimeter som störst, honorna är ett par centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakliken av ryggradslösa djur. Exempel på bra foder i akvarium är räkmix med stor andel räkor, artemia och cyclops.

Akvarium

Eftersom det är en småväxt och mycket fredlig ciklid kan den hållas i små akvarier. Lämplig akvariestorlek är från omkring 60-liter och uppåt. Det ska finnas rikligt med tomma snäckskal i akvariet, antingen från Neothauma-snäckan eller från vinbärssnäckan som är lättare att få tag på. Fin sand ska användas som bottenmaterial.

Biotop

’Lamprologus’ sp. ”ornatipinnis kigoma” lever på grunt vatten vid sand- och lerbottnar täckta med tomma skal av Neothauma-snäckan.

Lek

Denna anspåkslösa ciklid leker gärna i akvarium. Parbildande och leker i tomma snäckskal. Äggen kläcks efter 3-4 dygn och är frisimmande cirka 10 dygn efter leken.

Utbredning

Förekommer i närheten av Kigoma i Tanzania.

Övrigt

’Lamprologus’ sp. ”ornatipinnis kigoma” är en bra nybörjarciklid, den är fredlig, kräver litet utrymme och har intressanta beteenden. I handeln säljs den ofta som ’Lamprologus’ ornatipinnis, men denna obeskrivana art är mindre, har svartmarkerade fenkanter samt har kraftigare/högre kroppsform.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia