Ciklider.se

'Lamprologus' similis

Büscher, 1992
'Lamprologus' similis
’Lamprologus’ similis.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

5 cm
50 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Lampros (grek.) = glänsande + logos (grek.) = språk/skrift. Artnamnet efter latinets simile vilket betyder påminner om/liknande.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus similis.

Storlek

Hanen blir upp till 4,5 centimeter medan honan bara blir cirka 3 centimeter.

Foder

Räkmix, spirulinaflingor och artemia.

Akvarium

Det här är mycket små ciklider och ett akvarie från 50 liter och uppåt räcker till en mindre grupp fiskar. Inredningen bör bestå av fin sand och gott om tomma skal från t ex Vinbärssniglar eller Neothauma-snäckor (finns i en del välsorterade zoo-butiker).

Biotop

’Lamprologus’ similis lever vid sandbottnar täckta av tomma Neothauma-skal. Trots att den är parbildande lever den i stora kolonier. Varje individ har sitt eget snäckskal.

Lek

En lättlekt ciklid som leker i tomma snäckskal. Trivs fiskarna kan de få mellan 5 och 20 yngel var 3:e vecka. Reviret vaktas ihärdigt och betydligt större fiskar på hålls på behörigt avstånd.

Utbredning

Förekommer vid ett flertal lokaler runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

’Lamprologus’ similis är perfekt ciklid för dig som har platsbrist men inte kan vara utan ciklider med ett intressant beteende. Den är gräver inte lika mycket som den närbesläktade ’Lamprologus’ multifasciatus. Kan hålls i separat artakvarie men passar också bra i sällskapsakvarie tillsammans med andra tanganyikaciklider.
’Lamprologus’ similis.
Foto: Anders Wikland

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia