Ciklider.se

'Lamprologus' ocellatus

Steindachner, 1909
'Lamprologus' ocellatus
’Lamprologus’ ocellatus ”gold”.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 6 cm

Minsta akvarievolym: 60 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Ocellatus från latinets ocellus som betyder ögnliknande fläck.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprolagus ocellatus, Julidochromis ocellatus, Lamprologus lestradei, Gul ocellatus.

Storlek

Hanen kan bli upp till 6 centimeter, honan blir oftast inte mer än 3,5-4 centimeter.

Foder

Räkmix, spirulinaflingor och nykläckt artemia. Den naturliga födan består till huvudsak av kräftdjur.

Akvarium

Akvariet för denna ciklid bör inte understiga 60 liter. Akvariet inreds med fin bottensand och rikligt med tomma snäckskal från tex vinbärssniglar som finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärerna.

Biotop

Lever på djup mellan 5 och 50 meter, vid sand- och lerbottnar täckta av tomma skal av Neothauma-snäckan. Den är inte lika hårt bunden till sandiga miljöer som de övriga snäkskalslekande cikliderna utan kan också hittas i steniga biotoper.

Lek

Hanens revir består av flera snäckskal som försvaras ihärdigt också mot betydligt större arter. Reviret kan hysa ett antal honor som i sin tur håller mindre revir runt sina utvalda snäckskal. Honan avger sina ägg inne i snäckskalets spiral. Eftersom hanen oftast är för stor för att ta sig in i snäckskalet sker befruktningen från snäckskalets öppning. Honan hjälper då till att föra fram mjölken till äggen genom fenrörelser. Äggen kläcks efter ca 72 timmar, den normala storleken för en kull är mellan 20-25 yngel. Yngeln är frisimmande först efter ytterligare ca 6 dygn, dock dröjer det länge innan de börjar lämna sitt snäckskal. Ynglen är könsmogna efter 9-10 månader.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön med undantag av delen norr om Nyanza-lac, ett flertal geografiska varianter är kända.

Övrigt

’Lamprologus’ ocellatus är en oerhört livlig och charmfull ciklid som jag verkligen vill rekommendera. Den rör sig mycket runt sina skal och vaktar sitt revir ihärdigt. Sticker du ner armarna för att rengöra akvariet och kommer för nära ett L. ocellatus-revir drar den sig inte för att bita i armarna. Ibland ses den ligga stilla på botten och vila med bukfenorna som stöd.
’Lamprologus’ ocellatus.
Foto: Bjarne Sætrang

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia