Ciklider.se

'Lamprologus' multifasciatus

Boulenger, 1906
'Lamprologus' multifasciatus Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ multifasciatus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 5 cm

Minsta akvarievolym: 50 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Multifasciatus från latinets multus och fasciatus som betyder många och band eller streck, vilket syftar på artens tvärrandiga mönster.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus multifasciatus.

Storlek

Hanen upp till 4,5 centimeter och honan 3 centimeter gör arten till en av världens minsta ciklider.

Foder

Räkmix, spirulinaflingor och artemia.

Akvarium

Det här är mycket små ciklider och ett akvarie från 50 liter och uppåt räcker till en mindre grupp fiskar. Inredningen bör bestå av fin sand och gott om tomma skal från t ex Vinbärssniglar eller Neothauma-snäckor (finns i en del välsorterade zoo-butiker).

Biotop

’Lamprologus’ multifasciatus lever vid sandbottnar täckta med tomma Neothauma-skal. Likt N. elongatus lever den i kolonier och den huvudsakliga födan är plankton. Varje individ har sitt eget snäckskal.

Lek

En mycket lättlekt ciklid som leker i tomma snäckskal. Trivs fiskarna kan de få mellan 5 och 20 yngel var 3:e vecka. Hanen leker med flera honor och brukar hålla flera revir som han vaktar ihärdigt och håller betydligt större fiskar på avstånd.

Utbredning

Förekommer vid ett flertal lokaler runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

’Lamprologus’ multifasciatus är min absoluta favoritciklid alla kategorier. En liten, vacker, lättlekt och intressant ciklid. En perfekt ciklid för dig som har platsbrist men inte kan vara utan ciklider med ett intressant beteende. De är grävare av stora mått och knuffar runt snäckskalen i akvariet. Kan hålls i separat artakvarie men passar också bra i sällskapsakvarium tillsammans med andra tanganyikaciklider.
’Lamprologus’ multifasciatus.
Foto: Mattias Alroth

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia