Ciklider.se

'Lamprologus' leloupi

Poll, 1948
'Lamprologus' leloupi Foto: Ad Konings
’Lamprologus’ leloupi vid Sibwesa.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 6 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Leloupi efter den belgiske zoologen Eugène Leloup (1902 – 1981).

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus leloupi.

Storlek

Blir upp till omkring 6 centimeter, ingen tydlig storleksskillnad mellan könen.

Foder

Den naturliga födan består till största delen av plankton.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 125 liter.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippkust och sandbottnar.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor eller håligheter, ofta grävs ett hål under en sten. Normalt läggs mellan 100 och 250 ägg som kläcks efter omkring två dygn, efter ungefär åtta dygn är ynglen frisimmande.

Utbredning

Förekommer mellan Tembwe och Lunangwa i Demokratiska Republiken Kongo, samt mellan Kasoje och Sibwesa i Tanzania Intensiteten i den gula ryggfenan skiftar mellan de olika populationerna.

Övrigt

’Lamprologus’ leloupi är nära besläktad med ’Lamprologus’ caudopunctatus men skiljer sig från denna genom den svarta sömmen längst bak i stjärtfenan. I sin naturliga miljö formerar de stora stim när de äter plankton på öppet vatten. En upp- och nervänd lerkruka med hål i botten är lämplig som lekgrotta i akvariet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia