Ciklider.se

'Lamprologus' caudopunctatus

Poll, 1978
'Lamprologus' caudopunctatus Michael Persson
’Lamprologus’ caudopunctatus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 8 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Caudopunctatus från lainets caudo och punctatus som betyder svans och fläckig.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus caudopunctatus.

Storlek

Blir upp till omkring 8 centimeter. Hanen blir något större än honan och får en gul bakre kant på stjärtfenan.

Foder

Den naturliga födan består till största delen av plankton.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 125 liter.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippkust och sandbottnar.

Lek

Substratruvare som leker i trånga grottor eller håligheter, ofta grävs ett hål under en sten. Normalt läggs mellan 100 och 250 ägg som kläcks efter omkring två dygn, efter ungefär åtta dygn är ynglen frisimmande.

Utbredning

Förekommer mellan Kapampa i Demokratiska Republiken Kongo och Kala i Tanzania. Det finns flera utseendemässigt olika geografiska varianter, där det främst är intensiteten av den gula färgen i ryggfenan som skiljer dem åt.

Övrigt

’Lamprologus’ caudopunctatus formerar i sin naturliga miljö stora stim när de äter plankton på öppet vatten. En upp- och nervänd lerkruka med hål i botten är lämplig som lekgrotta i akvariet.
’Lamprologus’ caudopunctatus, hane.
Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ caudopunctatus, hona.
Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ caudopunctatus, hona med yngel.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia