Ciklider.se

Hemichromis elongatus

Guichenot, 1861
Hemichromis elongatus
Hemichromis elongatus.
Foto: Spencer Jack

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Hemichromis sammansatt av grekiskans hemi och chromis som betyder halv och färg eller färgglad. Elongatus är latin och betyder långsträckt, vilket syftar på den slanka kroppsformen hos unga exemplar av arten.

Handelsnamn och synonymer

Chromichthys elongatus, Hemichromis auritus.

Storlek

Hanen blir upp till 25 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och kräftdjur.

Akvarium

Akvariet bör inte vara mindre än 400 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever vid flodbankar i floder eller mindre biflöden på savanner eller i skogsbeklädda områden. Temperaturen ligger oftast mellan 23 och 27ºC och pH på 6,5 – 7,5.

Lek

Parbildande substratruvare, honan kan producera upp till 1000 ägg. Båda föraldrarna deltar aktivt i yngelvåren som pågår tills ynglen är upp till tre centimeter. Yngelvården är väldigt intensiv och föräldrarna är extremt aggressiva mot andra fiskar.

Utbredning

Förekommer i området från Sierra Leone till Angola.

Övrigt

Hemichromis elongatus tillhör gruppen med storväxta Hemichromis-arter (dit räknas även H. fasciatus och H. frempongi) som är betydligt större och tuffare än övriga arter i släktet. Arterna i denna gruppen kallas också fempunkts-Hemichromis efter de typiska fem punkterna utmed kroppssidorna. Det är en storvuxen och mycket aggressiv ciklid som hålls bäst parvis, bäst är att börja med en grupp yngel och låta dem para ut sig själva.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia