Ciklider.se

'Lamprologus' calliurus

Boulenger, 1906
'Lamprologus' calliurus
’Lamprologus’ calliurus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 60 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Calliurus från grekiskans kalli och ourá som beyder vacker och svans.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus calliurus, Lamprologus sp. ”magarae”, Lamprologus sp. ”magara”.

Storlek

Den normala storleken för denna art är omkring 8-9 centimeter för hanar och omkring 4-4,5 centimeter för honor. Vid Mpimbwe i Tanzania finns en lokal variant som kallas ’Lamprologus’ sp. calliurus ”mpimbwe giant”, denna variant blir ett par centimeter större. Utseendemässigt är den mycket lik ’Lamprologus’ brevis, men den skiljs enkelt från dessa genom att hanarna har en tydligt lyrformad stjärtfena medan brevis-hanar har en rundad stjärtfena. Ovanför ögat har de en tydlig orange markering och under ögat en blå linje, i övrigt är de neutralt färgade. Det är lätt att se skillnad på könen, dels eftersom hanen är betydligt större än honan men också för att hanens fenor är mer utdragna.

Foder

Den naturliga födan består i huvudsak av plankton men också av olika kräftdjur och insekter. Räkmix enligt standardrecept, artemia och cyclops är exempel på bra foder i akvarium.

Akvarium

Detta är en mycket fredlig ciklid som kan hållas i små akvarier från cirka 60-liter, vill man ha mer än en hane bör akvariet vara på minst 100 liter. Akvariet ska vara inrett med massor av tomma snäckskal, gärna ett par snäckskal per individ. Det ska vara snäckskal från Neothauma-snäckan eller snäckskal med motsvarande storlek som till exempel det från vinbärssnigeln.

Biotop

Eftersom hanen är för stor för att söka skydd i de tomma snäckskalen hittas denna art oftast där snäckskalsfyllda bottnar övergår till klippbiotop.

Lek

’Lamprologus’ calliurus är haremslekare (polygam), det vill säga att hanen kan leka med upp till fem honor samtidigt. Den normala storleken på en kull är omkring 20-25 yngel, maximalt omkring 30 stycken. Ynglen är frisimmande 11-12 dygn efter leken, snäckskalet med de nykläckta ynglen skyddas intensivt av honan.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

’Lamprologus’ calliurus ska på grund av sitt nära släktskap inte hållas tillsammans med ’Lamprologus’ brevis. Det är en flitig grävare som gräver ner sina snäckskal så att bara snäckskalets öppning syns. Den kan hållas både i ett artakvarium eller i ett sällskapsakvarium med olika arter av tanganikaciklider.
’Lamprologus’ calliurus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia