Ciklider.se

'Lamprologus' brevis

Boulenger, 1899
'Lamprologus' brevis Foto: Michael Persson
’Lamprologus’ brevis.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 5 cm

Minsta akvarievolym: 60 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Lamprologus sammansatt av grekiskans lampros och lagós som betyder lysande och hare. Brevis är latin och beyder kort, vilket syftar på artens korta kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus brevis, Neolamprologus calliurus, Lamprologus calliurus, Lamprologus taeniurus.

Storlek

Blir upp till 5 centimeter, honorna mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av zooplankton. I akvarium är räkmix, cyklops och artemia lämpliga foder.

Akvarium

Akvaret bör rymma minst 60 liter. Inrett med fin sand och gott om tomma skal från till exempel Vinbärssniglar eller Neothauma-snäckor (finns i en del välsorterade zoo-butiker).

Biotop

’Lamprologus’ brevis lever över hela Tanganyikasjön där det finns sandbottnar täckta med tomma skal från Neothauma-snäckan.

Lek

En substratruvande ciklid som leker i tomma snäckskal. Rommen kläcks cirka 3 dygn efter leken, normal kullstorlek är mellan 15 och 25 yngel. Honan sköter yngelvården i snäckskalet medan hanen vaktar reviret utanför.

Utbredning

Förekommer vid ett flertal lokaler runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

’Lamprologus’ brevis är en relativt storväxt snäckskalslekare. En intressant ciklid som kan hållas i små akvarier. Hålls i separat artakvarie eller i sällskapsakvarie med andra tanganyikaciklider.
’Lamprologus’ brevis, Kigoma.
Foto: Christian Alfredsson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia