Ciklider.se

Julidochromis transcriptus

Matthes, 1959
Julidochromis transcriptus Foto: Michael Persson
Julidochromis transcriptus
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 80 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Julidochromis kommer från släktets likhet med saltvattensfisken Juldini, sammansatt med grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Transcriptus från latinets transcribere som betyder avskriven eller omskriven, vilket syftar på att arten fått sitt namn ändrat efter att först ha beskrivits felaktigt som J. marlieri.

Handelsnamn och synonymer

Dvärg-julidochromis.

Storlek

Upp till 7 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 80 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i klipp- /stenbiotoper, oftast på djup mellan 1 och 20 meter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 15 och 25 ägg i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesörjer skyddet av det yttre reviret. Odlas bäst i separat odlingsakvarium med endast ett par, i sällskapsakvariet brukar inte många yngel klara sig.

Utbredning

Förekommer i den nordvästra delen av Tanganyikasjön, ner till Kapampa i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Julidochromis transcriptus är den minsta företrädaren för sitt släkte. Alla Julidochromis-arter är känsliga för stora delvattenbyten, väl etablerade lekpar kan splittras. Byt därför lite (10-15%) vatten ofta.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia