Ciklider.se

Labidochromis sp. 'hongi'

Labidochromis sp. 'hongi' Foto: Michael Persson
Labidochromis sp. ’hongi’, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labidochromis sammansatt av latinets labido som betyder tång eller hovtång och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet.

Handelsnamn och synonymer

Hongi, red top kimpuma, Labidochromis sp. ”kipuma”, Labidochromis sp. ”puulu”.

Storlek

Hanar blir upp till omkring 9 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Växtätare, den naturliga födan består huvudsakligen av alger men också en del små ryggradslösa djur som den hittar i biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper och i övergångszonen till sandbottnar, företrädelsevis på djup omkring 10 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer längs den tanzaniska kusten i Malawisjön mellan Liuli i norr till Undu Reef i söder.

Övrigt

Labidochromis sp. ’hongi’ förekommer i flera olika geografiska varianter där främst färgen på pannan/ryggen, buken och fenorna skiljer dem åt, med allt från bruna till gul/orange varianter. Den röda varianten som är vanligast i våra akvarier är en urvalsodlad variant som inte finns i naturen. Det är viktigt att den urvalsodlade röda varianten ges färgförstärkande foder för att den ska behålla sin färg. Äldre hanar kan bli aggressiva och väldigt dominerande i akvariet. De första importerna av arten till Sverige gjordes i början av 90-talet.
Labidochromis sp. ’hongi’, hane.
Foto: Lars Nilsson
Labidochromis sp. ’hongi’, ’röd’ hane.
Foto: Fredrik Pettersson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia