Ciklider.se

Labidochromis joanjohnsonae

Johnson, 1974
Labidochromis joanjohnsonae Foto: Ad Konings
Labidochromis joanjohnsonae, hane vid Likoma-ön.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labidochromis sammansatt av latinets labido som betyder tång eller hovtång och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet. Joanjohnsonae efter Joan Johnson, redaktör för tidskriften Today’s Aquarist där den vetenskapliga beskrivningen publicerades.

Handelsnamn och synonymer

Likomapärlan, Melanochromis joanjohnsonae, Pseudotropheus joanjohnsonae, Melanochromis exasperatus.

Storlek

En småväxt ciklid där hanen blir upp till 10 centimeter och honan ett par centimeter mindre.

Foder

Den livnär sig på små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på klippor och stenar, så även en del alger konsumeras. Det gör räkmix till ett lämpligt foder i akvarium, som kan varieras med de flesta andra foder.

Akvarium

Kan hållas i mindre akvarier. Inredningen ska erbjuda gott om gömställen.

Biotop

Lever i den övre delen av klippbiotoper ner till 4 meters djup.

Lek

Hanarna uppvaktar ständigt honor och försöker locka dem till sitt revir, leken kan ske var som helst. Honan ruvar omkring 3 veckor.

Utbredning

Artens naturliga utbredningsområde är begränsat till området kring Likoma-ön. Den är även inplanterad vid Thumbi West-ön där den nu är vanlig.

Övrigt

Labidochromis joanjohnsonae är en förhållandevis fredlig mbuna. Man kan hålla den i ett litet artakvarium med 2-3 honor per hane, eller i ett lite större akvarium tillsammans med andra fredliga mbuna-arter.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia