Ciklider.se

Labidochromis sp. 'caeruleus purple longnose'

Labidochromis sp. 'caeruleus purple longnose'
Labidochromis sp. ’caeruleus purple longnose’ hane och hona från Metangula, Moçambique.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: –

Etymologi (vad betyder namnet)

Labidochromis sammansatt av latinets labido som betyder tång eller hovtång och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sten-/ klippbiotoper.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Har ännu endast hittats vid Metangula i Moçambique.

Övrigt

Labidochromis sp. ”caeruleus purple longnose” är en relativt ny ciklid som fortfarande är mycket ovanlig i handeln.
Labidochromis sp. ’caeruleus purple longnose’ hane från Metangula, Moçambique.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia