Ciklider.se

Labidochromis freibergi

Johnson, 1974
Labidochromis freibergi Foto: Ad Konings
Labidochromis freibergi vid Maingano Island.
Foto: Ad konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labidochromis sammansatt av latinets labido som betyder tång eller hovtång och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad, vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet. Freibergi efter den amerikanske ciklidimportören Jacob Freiberg.

Handelsnamn och synonymer

Labidochromis ewarti.

Storlek

Blir upp till omkring 9 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger som den betar på stenar och klippor.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter eller mer, och vara inrett med mycket stenar och gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper, oftast på djup mellan 1 och 12 meter.

Lek

Lättlekt som de flesta mbunas. Normal kullstorlek är mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Förekommer bara naturligt vid den nordöstra delen av Likoma Island, men har planterats in vid Thumbi West Island.

Övrigt

Labidochromis freibergi är starkare territoriell än andra arter i släktet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia