Ciklider.se

Labidochromis caeruleus

Fryer, 1956
Labidochromis caeruleus Foto: Göran Åstebro
Labidochromis caeruleus.
Foto: Göran Åstebro

Snabbfakta

11 cm
200 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Labidochromis är en sammansättning av det latinska ordet labido och det grekiska ordet chromis som betyder tång/hovtång och färg eller färgglad. Vilket troligtvis syftar på de förstorade framtänderna som karaktäriserar arterna i släktet.
Artnamnet caeruleus är latin och betyder himmelsblå.

Handelsnamn och synonymer

Labidochromis tanganyicae, Labidochromis jansoni, Labidochromis Yellow, Labidochromis electric yellow, Labidochromis Nkali, Labidochromis white, Golden.

Storlek

Blir upp till omkring 11 centimeter, honorna något mindre. Hanarna har i regel tydligare markerad svart söm på analfenan.

Foder

Den naturliga födan består främst av olika små insekter, sniglar och mollusker. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter eller mer, och vara inrett med mycket stenar och gömställen.

Biotop

Förekommer i klippbiotopen på relativt stora djup, oftast mellan 10 och 25 meter.

Lek

Lättlekt som de flesta mbunas. Normal kullstorlek är mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Labidochromis caeruleus har utsträckta utbredningsområde i sjöns norra del. Från Chirmbo Point till Charo i Malawi och mellan Cape Kaiser och Londo på östra kusten.


Den gula färgvarianten ”Electric yellow” finns mellan Charo och Lions Cove.

Övrigt

Labidochromis caeruleus är en mycket lugn och fridfull mbuna, perfekt nybörjarfisk som fungerar bra även i lite mindre akvarier. Arten finns i flera geografiska färgvarianter, vara den gula varianten som kallas ”golden” är vanligast inom hobbyn. Den kom av misstag med en import till Sverige första gången 1981, eftersom fångstplatsen var okänd kunde inte fler importeras. Den svenska importören skänkte senare paret till Pierre Brichard som exporterade ciklider från Tanganyikasjön. Där odlades den i stor skala efter detta enda exporterade par, och den blev snabbt en mycket populär ciklid inom hobbyn. Senare när fångstplatsen nära Lions Cove blivit känd har den gula varianten kunnat exporteras igen.
Labidochromis caeruleus.
Foto: Christian Alfredsson
Labidochromis caeruleus ”Electric yellow” hane.
Foto: Michael Persson
Labidochromis caeruleus ”Nkali” hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia