Ciklider.se

Labeotropheus trewavasae

Fryer, 1956
Labeotropheus trewavasae Foto: Michael Persson
Labeotropheus trewavasae, ”Red top” Marmelade cat hane från Thumbi West Island.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labeotropheus sammansatt av latinets labeo som betyder storläppad, och tropheus som sytar på likheten med detta ciklidsläkte från Tanganyikasjön. Trewavasae efter Ethelwynn Trewavas, brittisk iktyolog.

Handelsnamn och synonymer

Näbbciklid, Red top trewavasae, Trewavas cichlid, Rost-trewavasae.

Storlek

Blir upp till omkring 15 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är räkmix med tonvikt på gröna ärtor och spenat ett bra basfoder, det kan varieras med torrfoder med en hög andel vegetabiliskt innehåll.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Labeotropheus trewavasae trivs bäst i grunt och turbulent ytvatten över steniga bottnar.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 20 och 35 yngel. Honan ruvar i omkring 21 dagar.

Utbredning

Finns runt hela Malawisjön i olika färgvarianter. Den enligt mig vackraste varianten finns vid Thumbi West Island i Malawi nationalpark. Eftersom det inte längre får fångas fisk i nationalparken börjar den bli ovanlig i handeln.

Övrigt

Labeotropheus trewavasae behöver friskt vatten med god ytvattencirkulation eftersom dess naturliga miljö är den övre delen av sten- och klippbiotopen där vattnet är turbulent och väl syresatt. Se till att ha väl tilltagen filterkapacitet och var noga med vattenbytena. Den bör inte hållas med andra arter ur släktet Labeotropheus eftersom dessa kan korsa sig.
Labeotropheus trewavasae, OB-färgad hona från Thumbi West Island.
Foto: Michael Persson
Labeotropheus trewavasae, ruvande OB-färgad hona från Thumbi West Island.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia