Ciklider.se

Julidochromis dickfeldi

Staeck, 1975
Julidochromis dickfeldi Foto: Michael Persson
Julidochromis dickfeldi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Julidochromis kommer från släktets likhet med saltvattensfisken Juldini, sammansatt med grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Dickfeldi efter den tyske akvaristen Alf Dickfeld som organiserade expeditionen där typexemplaren för arten samlades in.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 11 centimeter, honan någon centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 100 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klipp- /stenbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 5 och 20 meter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 30 och 45 ägg i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesöjer skyddet av det yttre reviret. Odlas bäst i separat odlingsakvarier med endast ett par, i sällskapsakvariet brukar inte många yngel klara sig.

Utbredning

Förekommer mellan Kapampa i Demokratiska Republiken Kongo och Ndole i Zambia.

Övrigt

Julidochromis dickfeldi är aggressiva mot artfränder och behöver ett väl inrett akvarie med många grottor och gömställen. Alla Julidochromis-arter är känsliga för stora vattenbyten, väl etablerade lekpar kan splittras. Byt därför lite (10-15%) vatten ofta.
Julidochromis dickfeldi.
Foto: Mattias Aldén

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia