Ciklider.se

Julidochromis marksmithi

Burgess, 2014
Julidochromis marksmithi
Julidochromis marksmithi, Kipili.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Julidochromis kommer från släktets likhet med saltvattensfisken Juldini, sammansatt med grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Marksmithi efter Mark Smith som hjälpte till med insamlingen av de exemplar som användes för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Kipiliregani, Julidochromis regani, Kipili.

Storlek

Blir upp till 13 centimeter, hanen omkring 9 centimeter. Annars inga tydliga könsskillnader.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur. Accepterar de flesta foder i akvarium men bör ges ett foder rikt på karotenoider får att få starka färger.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 125 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i klipp- /stenbiotoper eller vid övergångszonen mot sandbottnar, oftast på grunt vatten ner till 10 meter.

Lek

Parbildande substratruvare som leker i trånga grottor. Normalt fästs mellan 50 och 80 ägg i grottans tak. Honan vårdar ägg och larver inne i grottan medan hanen ombesörjer skyddet av det yttre reviret. Äggen kläcks efter 2 – 3 dygn och är frisimmande efter 5 dygn. Odlas bäst i separat odlingsakvarium med endast ett par, i sällskapsakvariet brukar inte många yngel klara sig.

Utbredning

Utbredningen är begränsad till området kring Kipili vid Tanganyikasjöns sydöstra kust i Tanzania.

Övrigt

Julidochromis marksmithi är en av de vackrast färgade Julidochromis-arterna med sin klargula färg och neonblå kanter på fenorna. Är aggressiva mot artfränder och behöver ett väl inrett akvarium med många grottor och gömställen. Bäst är att börja med en grupp på 4-6 individer och låta dem bilda par. När ett par är etablerat avlägsnas de anda om det inte finns gott om plats i akvariet.
Den räknades tidigare som en lokal variant av Julidochromis marlieri men är nu beskriven som en egen art.
Alla Julidochromi-arter är känsliga för stora vattenbyten, väl etablerade lekpar kan splittras. Byt därför lite mindre vatten och istället lite oftare.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia