Ciklider.se

Iodotropheus sprengerae

Oliver & Loiselle, 1972
Iodotropheus sprengerae Foto: Michael Persson
Iodotropheus sprengerae, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Iodotropheus sammansatt av grekiskans iodo som betyder violett, och tropheus som sytar på likheten med detta ciklidsläkte från Tanganyikasjön. Sprengerae efter Mrs. Katherine Sprenger som identifierade denna cikliden som obeskriven.

Handelsnamn och synonymer

Rostciklid.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Allätare. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper, oftast på djup 40 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 10 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer i södra delen av Malawisjön vid öarna Boadzulu, Chinyanwezi och Chinyankwazi.

Övrigt

Iodotropheus sprengerae är en av de fredligaste arterna ur mbunagruppen.
Iodotropheus sprengerae, hona.
Foto: Niklas Ljung
Iodotropheus sprengerae, hane.
Foto: Jacek Jackiewicz

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia