Ciklider.se

Labeotropheus chlorosiglos

Pauers, 2016
Labeotropheus chlorosiglos, Katale Foto: Michael Persson
Labeotropheus chlorosiglos, MC-hane från Katale Island nära Chilumba, Malawi.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Labeotropheus sammansatt av latinets labeo som betyder storläppad, och tropheus som sytar på likheten med detta ciklidsläkte från Tanganyikasjön. Chlorosiglos sammansatt av grekiskans chloros som betyder grön, och siglos som betyder örhängen. Vilket syftar på de gröna fläckar båda könen har på gällocken.

Handelsnamn och synonymer

Stor näbbciklid, gulsidad fuelleborni, Labeotropheus fuelleborni.

Storlek

En storväxt mbuna som kan bli upp till 18 centimeter som mest. Honan är minde än hanen.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är räkmix men tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i turbulent ytvatten vid kuster med klippbiotop.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 20 och 40 yngel. Honan ruvar i omkring 21 dagar.

Utbredning

Endast känd från Katale-ön i den nordvästra delen av Malawisjön.

Övrigt

Det är storvuxen och en ganska stökig mbuna som bör hållas med andra fiskar som kan ”ta för sig”. Den bör heller inte hållas med andra arter ur släktet Labeotropheus eftersom dessa kan korsa sig. Labeotropheus chlorosiglos är känslig för nitrit i vattnet, troligtvis för att den lever på grunt och syrerikt vatten, var därför noga med vattenbytena! Arten har tidigare räknats som en lokal variant av Labeotropheus fuelleborni men beskrevs år 2016 som en egen art.
Labeotropheus chlorosiglos, MC-hane från Katale Island nära Chilumba, Malawi.
Foto: Niclas Olausson
Labeotropheus chlorosiglos, hane från Katale Island nära Chilumba, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia