Ciklider.se

Gephyrochromis lawsi

Fryer, 1957
Gephyrochromis lawsi Foto: Ad Konings
Gephyrochromis lawsi, vid Nkhata Bay.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Gephyrochromis sammansatt av grekiskans gephyra som betyder bro och chromis som betyder färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger, så kallad aufwuchs. Den filtrerar även sedimentskicktet på stenar ock klippor genom gälarna efter ätbart.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever oftast över sandbottnar vid branta klippkuster.

Lek

En lättlekt munruvare med en normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i den norra delen av Malawisjön.

Övrigt

Gephyrochromis lawsi är en attraktivt färgad och förhållandevis fredlig mbuna.
Gephyrochromis lawsi
Foto: Kevin Bauman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia