Ciklider.se

Gobiocihla ethelwynnae

Roberts, 1982
Gobiocihla ethelwynnae
Gobiocichla ethelwynnae.
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 24 – 28 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Etymologi (vad betyder namnet)

Gobiocihla från latinets gobius som betyder agn och grekiskans kichla som betyder läppfisk. Ethelwynnae efter den brittiske iktyologen Ethelwynn Trewavas.

Handelsnamn och synonymer

Blir upp till omkring 12 centimeter, honan är några centimeter mindre. Hanarna har längre utdragen rygg- och analfena.

Storlek

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och mikroorganismer.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och mikroorganismer.

Akvarium

Akvariet ska rymma minst 150 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 100 x 40 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i strakt strömmande floder där den uppehåller sig nära flodbanker eller på andra ställen där inte strömmen är så stark. I Crossfloden där den lever ligger vattentemperaturen omkring 27,5ºC och pH 8,2.

Lek

En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Ingen känd lek i akvarium.

Utbredning

Den är bara känd från typlokalen vid Crossfloden några kilometer nedströms Mamfe i västra Kamerun.

Övrigt

Gobiocichla ethelwynnae har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den är måttligt revirhävdande i samband med lek och förhållandevis fredlig mot andra arter. Fiskar som håller till lite högre upp i akvariet är lämpligt sällskap.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia