Ciklider.se

Harpagochromis sp. 'orange rock hunter'

Harpagochromis sp. 'orange rock hunter' Foto: Albin Ekenberg
Harpagochromis sp. ’orange rock hunter’.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Harpagochromis är sammansatt av grekiskans harpage och chromis som betyder rånare eller plundrare och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Hanarna blir upp upp till 25 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

En rovfisk vars naturliga föda till största delan består av småkrabbor och småfisk. I akvarium accepteras de flesta foder, men en räkmix med övervikt på räkor/fisk är ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och erbjuda både gömställen och gott om simutrymme.

Biotop

Lever vid brant stupande klippor där den jagar föda i skrevor och håligheter.

Lek

Grottlekande munruvare, honan ruvar 2-3 veckor. I akvarium har man observerat att hanen sedan tagit över yngelvåden de nästkommande 3 veckorna. Kullstorleken varierar mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Har bara hittats vid Gabalema Islands i den sydligaste delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Harpagochromis sp. ’orange rock hunter’ är med tanke på sin storlek förhållandevis lugn och fredlig. Med tanke på att det är en rovfisk bör man välja medinvånare som inte ryms i deras munnar.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia