Ciklider.se

Harpagochromis sp. 'golden duck'

Harpagochromis sp. 'golden duck' Foto: Spencer Jack
Harpagochromis sp. ’golden duck’.
Foto: Spencer Jack

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Harpagochromis är sammansatt av grekiskans harpage och chromis som betyder rånare eller plundrare och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Hanarna blir upp upp till 15 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Köttätare som främst livnär sig på småfisk. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen. Det bör också finns tillgång till fritt simutrymme.

Biotop

Förekommer strandnära på grunt vatten. Lekrapporter tyder på att arten trivs bäst med ett pH mellan 7,6 och 8,5.

Lek

Munruvare med en normal ruvningstid på 2-3 veckor. Kullstorleken varierar mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i Kyoga- och Nawampasasjön, samt i omgivande vattensystem.

Övrigt

Harpagochromis sp. ’golden duck’ anses vara förhållandevis fredlig och kan hållas tillsammans med de flesta lite lugnare viktoriacikliderna. Kan med fördel hållas i en mindre grupp med 2-3 hanar och 6-10 honor. Är nära besläktad med, eller en lokal variant av Harpagochromis sp. ”pallisa black slick””.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia