Ciklider.se

Haplochromis sp. 'thick skin'

Haplochromis sp. 'thick skin' Foto: Kjell Begby
Haplochromis sp. ’thick skin’, hane.
Foto: Kjell Begby

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”44”, Haplochromis sp. ”red tail”, Astatotilapia sp. ”thick skin”.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, honorna ett par centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av insektslarver och insekter.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i biotoper med sandbotten, oftast på grunt vatten.

Lek

En mycket produktiv munruvare med ruvningstid mellan 20 och 24 dygn. Normal kullstorlek är mellan 20-35 yngel.

Utbredning

Förekommer troligen runt hela Viktoriasjön.

Övrigt

Haplochromis sp. ’thick skin’ är förhållandevis aggressiv som bör ha sällskap av arter med liknande temperament, och bör också hållas i större grupper. Det en en av de mest spridda viktoriacikliderna inom hobbyn. I likhet med många malawiciklider kan den gräva ner sig i bottensanden när den blir skrämd. Har ofta förväxlats med Haplochromis obliquidens och Haplochromis brownae.
Haplochromis sp. ’thick skin’, hane.
Foto: Kjell Begby
Haplochromis sp. ’thick skin’, lekande par.
Foto: Kjell Begby

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia