Ciklider.se

Haplochromis sp. 'ruby green'

Haplochromis sp 'ruby green' Foto: Patrick Eriksson
Haplochromis sp. ’ruby green’, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 22 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Ruby green.

Storlek

Kan bli upp till omkring 13 centimeter, honorna några centimeter kortare. Hanarna har i regel fler och tydligare äggfläckar.

Foder

Växtätare vars naturliga föda främst består av alger och vattenväxter.

Akvarium

Bör vara minst 175 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i biotoper med algbevuxna vattenväxter.

Lek

En relativt lättlekt munruvare med ruvningstid mellan 15 och 21 dygn. Normal kullstorlek är på 15-35 yngel.

Utbredning

Uganda i Kioga- och Navampasasjön.

Övrigt

Haplochromis sp. ’ruby green’ är förhållandevis fredlig men bör hållas med en övervikt på honor, då kan också mer än en hane färga ut i akvariet. Bör hållas tillsammans med andra fredliga ciklider. Detta är en mycket attraktivt färgad ciklid.
Haplochromis sp. ’ruby green’, ruvande hona.
Foto: Patrick Eriksson
Haplochromis sp. ’ruby green’, ung hane.
Foto: Patrick Eriksson
Haplochromis sp. ’ruby green’, hona med yngel.
Foto: Patrick Eriksson
Haplochromis sp. ”ruby green”, hane.
Foto: Kevin Bauman
Haplochromis sp. ”ruby green”, par.
Foto: Kevin Bauman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia