Ciklider.se

Haplochromis sp. 'nyamu'

Haplochromis sp. 'nyamu' Foto: Albin Ekenberg
Haplochromis sp. ’nyamu’, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.8 – 9.0

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till 9 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

Inget är känt om artens naturliga kostvanor. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 150 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Arten lever i en 4,4 km² stor kratersjö med ett maximalt djup på 5 meter. pH varierar mellan 8,7 och 9,1, kunduktiviteten mellen 875 och 910 µS/cm och temperaturen ligger runt 25 ºC.

Lek

Munruvare, honan ruvar 17-18 dygn. Normal kullstorlek omkring 20 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i karatersjön Nyamusingire (kallas även Nyamisigeri) som ligger öster om Edwardsjön i Uganda.

Övrigt

Haplochromis sp. ’nyamu’ sägs påminna mycket om Astatotilapia nubila men ha ett lugnare temperament. Den har kortare och kompaktare kropp jämfört med A. nubila. För att vara en Haplochromis har den också ett ovanligt stort huvud i förhållande till kroppen.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia