Ciklider.se

Haplochromis sp. 'kenya gold'

Haplochromis sp. 'kenya gold' Foto: Albin Ekenberg
Haplochromis sp. ’kenya gold’, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Astatotilapia sp. ”kenya gold”.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Lite är känt om artens naturliga matvanor, troligen lever den till stor del av insekter.

Akvarium

Bör rymma 175 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klipp-/stenbiotoper eller i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare med ruvningstid mellan 15 och 20 dygn. Normal kullstorlek är på 15-30 yngel.

Utbredning

Förekommer på flera platser längs Kenyas kust i Viktoriasjön.

Övrigt

Haplochromis sp. ’kenya gold’ är en förhållandevis fredlig ciklid även om hanarna kan vara aggressiva mot varandra.
Haplochromis sp. ’kenya gold’, hane.
Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’kenya gold’, yngel 10-12 mm.
Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’kenya gold’, ruvande hona.
Foto: Michael Persson
Haplochromis sp. ’kenya gold’, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia