Ciklider.se

Haplochromis sp. 'fire red'

Haplochromis sp. 'fire red' Foto: Albin Ekenberg
Haplochromis sp. ’fire red’, Uganda hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”red fire”, Haplochromis sp. ”fire”, Haplochromis sp. ”fire red uganda”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Omnivore (köttätare), men lite är känt om dess naturliga kostvanor.

Akvarium

Bör vara minst 250 liter och inrett med gömställen.

Biotop

Inget är känt om artens naturliga biotop.

Lek

Munruvare ,normal kullstorlek mellan 25 och 40 yngel.

Utbredning

Förekommer i Viktoriasjön med okänd utbredning. De exporter som gjorts kommer från Uganda, men den har troligen en strörre spridning.

Övrigt

Haplochromis sp. ’fire red’ är en förhållandevis aggressiv ciklid.
Haplochromis sp. ’fire red’, ruvande hona.
Foto: Albin Ekenberg
Haplochromis sp. ”fire red”, Uganda hane.
Foto: Albin Ekenberg
Haplochromis sp. ”fire red”, Uganda hane.
Foto: Albin Ekenberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia