Ciklider.se

Haplochromis limax

Trewavas, 1933
Haplochromis limax Foto: Kjell Begby
Haplochromis limax, hane.
Foto: Kjell Begby

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: – °C

pH:

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Haplochromis sammansatt av grekiskans haploos och chromis som betyder singel och färg eller färgglad. Limax är latin och betyder snigel.

Handelsnamn och synonymer

Astatotilapia limax, Entonga.

Storlek

Hanarna blir omkring 12 centimeter, honorna några centimeter kortare. Hanarna har mer markerade äggfäckar.

Foder

Den naturliga födan består främst av algmatta, så kallad aufwuchs, och kiselalger. I akvarium är räkmix med övervikt på ärtor är ett utmärkt basfoder.

Akvarium

Akvriet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen, men också med gott om fritt simutrymme.

Biotop

Lever på grunt vatten nära stränder med vass och annan växtlighet.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är 30-40 yngel.

Utbredning

Förekommer i Edward- och Georgesjön, och i Kazingakanalen som förbinder de båda sjöarna.

Övrigt

Haplochromis limax är en förhållandevis fredlig ciklid.
Haplochromis limax, hona.
Foto: Kjell Begby

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia