Ciklider.se

Astatotilapia nubila

Boulenger, 1906
Astatotilapia nubila Foto: Patrick Eriksson
Astatotilapia nubila, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Astatotilapia sammansatt av grekiskans astato som betyder instabil och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Nubila från nubilus som betyder mörk/svart.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia nubila, Haplochromis nubilus.

Storlek

Kan bli upp till omkring 13 centimeter, honorna något mindre. Hanarna har i regel fler och tydligare äggfläckar.

Foder

Köttätare, den naturliga födan består främst av insektslarver och små kräftdjur. I akvarium accepteras de flesta foder. En räkmix med tonvikt på räkor/fisk samt frysfoder som artemia och mysis är bra basfoder.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Lever oftast på grunt vatten och vid strandnära vass-/ papyrusbevuxna områden. I dessa miljöer är vattnet ofta mycket mjukt och pH-värdet lågt, men den är anpassningsbar och i akvarium kan den hållas under samma förutsättningar som andra viktoriaciklider.

Lek

Munruvare med ruvningstid på omkring 14 dygn, normal kullstorlek mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i Viktoria- Kyoga-, Edward- och Georgesjön, samt flera mindre sjöar i området och även i de flodsystem är förbundna med dessa sjöar.

Övrigt

Astatotilapia nubila är relativt aggressiv och hålls bäst i en liten grupp med flera honor per hane för att sprida ut aggressionerna. Mot andra arter är den förhållandevis fredlig. Hanar i lekdräkt blir mörkt svarta över hela kroppen med röda markeringar på opariga fenorna.
Astatotilapia nubila, illustration från originalberskrivningen.
Illustration: Boulenger, George Albert, Public domain, via Wikimedia Commons
Astatotilapia nubila, hane.
Foto: Albin Ekenberg
Astatotilapia nubila, hane.
Foto: Spencer Jack

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia