Ciklider.se

Greenwodochromis chrysti

Trewavas, 1953
Greenwodochromis chrysti
Greenwodochromis chrysti
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Greenwodochromis efter Peter Humphry Greenwood (1927-1995) en brittisk iktyolog känd för sitt arbete med ciklider från de stora östafrikanska sjöarna, och grekiskans chromis som betyder färg eller fägglad. Christyi efter Cuthbert Christy (1863-1932), läkare, zoolog, upptäcktsresande och chef för Kongomuseet (i Belgien), som samlade typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Lepidochromis christyi, Limnochromis christyi.

Storlek

Blir upp till omkring 20 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och små ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 500 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i den djupare delen sten-/klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

En biparental munruvare med en normal kullstorlek mellan 50 och 200 yngel. Honan ruvar den första tiden innan hanen tar över ruvningen av larverna, de frisimmande ynglen vaktas av båda föräldrarna.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Greenwodochromis chrysti är trots sin storlek förhållandevis lugn och fredlig och bör hållas tillsammans med andra ciklider med likande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia