Ciklider.se

Gnathochromis pfefferi

Boulenger, 1898
Gnathochromis pfefferi Foto: Ad Konings
Gnathochromis pfefferi
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Gnathochromis sammansatt av grekiskans gnathos och chromis som betyder käke och färg eller färgglad. Pfefferi efter den tyske zoologen Georg Johann Pfeffer (1854–1931).

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia pfefferi, Limnochromis pfefferi, Haplochrmomis pfefferi.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, hanen något större än honan.

Foder

Den naturliga födan består främst ryggradslösa djur och småfisk. I akvarium accepteras de flesta foder, räkmix med övervikt på räkor/fisk är ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Den hittas oftast i övergångszonen mellan klippor och sandbotten, på djup ner till 15 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i omkring 3 veckor. Leken sker i tunnlar som grävs i dybottnar intill klippor. Normal kullstorlek på mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Gnathochromis pfefferi är en relativt fredlig mot andra ciklider, men kan vara ganska aggressiv mot artfränder. Hålls bäst i en liten grupp med en hane och 2-5 honor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia