Ciklider.se

Gnathochromis permaxillaris

David, 1936
Gnathochromis permaxillaris
Gnathochromis permaxillaris.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Gnathochromis sammansatt av grekiskans gnathos och chromis som betyder käke och färg eller färgglad. Permaxillaris är latin och betyder käke med rygg.

Handelsnamn och synonymer

Limnochromis permaxillaris, dammsugarciklid.

Storlek

Blir upp till 20 centimeter, hanen något större än honan.

Foder

Den naturliga födan består främst av zooplankton som söks i bottensubstratet med hjälp av den specialkonstruerade munnen. I akvarium accepteras de flesta foder. Cyclops och nykläckt artemia är lämpliga foder som påminner om den naturliga födan.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter och vara inrett så att det finns stora ytor med öppen sandbotten.

Biotop

Den hittas oftast vid sand- /dybottnar på varierande djup mellan 20 och 300 meter.

Lek

Munruvare, hona och hane hjälps åt med ruvningen. Leken sker i tunnlar som grävs i dybottnar intill klippor. Normal kullstorlek på mellan 30 och 100 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Gnathochromis permaxillaris är en relativt fredlig ciklid.
Gnathochromis permaxillaris.
Foto: Thomas Hytting

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia