Ciklider.se

Fossorochromis rostratus

Boulenger, 1899
Fossorochromis rostratus
Fossorochromis rostratus, vuxen hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

30 cm
700 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Fossorochromis är en sammansättning av det latinska oret fossor som beyder grävare och det grekiska ordet chromis som betyder färg eller färgglad. Artnamnet från latinets rostratus som betyder näbbförsedd/näbbformig.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis rostratus.

Storlek

Hanen blir upp till 30 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av kräftdjur och insektslarver som den silar fram fråm bottenmaterialet.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 700 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever i miljöer med sandbottnar.

Lek

Munruvare med stora kullar på ofta mer än 100 yngel, och i undantagsfall upp till 200 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Fossorochromis rostratus är trots sin storlek är den relativt fredlig mot andra arter. Blir den skrämd gräver den ner sig i bottensanden.
Fossorochromis rostratus, vuxen hane.
Foto: Christian Alfredsson
Fossorochromis rostratus, vuxen hane.
Foto: Michael Persson
Fossorochromis rostratus, vuxen hane.
Foto: Michael Persson
Fossorochromis rostratus, ung hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia