Ciklider.se

Dimidiochromis strigatus

Regan, 1922
Dimidiochromis strigatus Foto: Thomas Regnéll
Dimidiochromis strigatus, hane.
Foto: Thomas Regnéll

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 24 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Dimidiochromis sammansatt av latinets dimidiatus som betyder delad i två eller halv, och chromis som är grekiska och betyder färg eller färgglad. Strigatus betyder strimmig.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sunset.

Storlek

Hanen blir upp till 24 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och ryggradslösa djur.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 700 liter och helst 2 meter långt.

Biotop

Lever vid sandbottnar med Vallisneria-snår.

Lek

Munruvare, i naturen gräver hanen en krater i sanden med en diameter på upp emot en halv meter där leken sker. Normal kullstorlek mellan 50 och 150 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Dimidiochromis strigatusska inte hållas tillsammans med Dimidiochromis compressiceps, eftersom de är nära besläktade är risken stor för korsning mellan dessa båda arter.
Dimidiochromis strigatus, ung hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia