Ciklider.se

Dimidiochromis dimidiatus

Günther, 1864
Dimidiochromis dimidiatus Foto: Ad Konings
Dimidiochromis dimidiatus hane, Senga Bay.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Dimidiochromis sammansatt av latinets dimidiatus som betyder delad i två eller halv, och chromis som är grekiska och betyder färg eller färgglad. Dimidatus från dimidiata som betyder delad i två eller halv, vilket syftar på den slanka kroppsformen.

Handelsnamn och synonymer

Cyrtocara dimidiata, Haplochromis dimidiatus, Hemichromis dimidiatus, Paratilapia dimidiata.

Storlek

Hanen blir upp till 20 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den natuliga födan består främst av småfisk och ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör inte vara mindre än 500 liter och helst 2 meter långt. Inredningen bör också erbjuda gott om gömställen.

Biotop

Lever vid sandbottnar med Vallisneria-snår.

Lek

Munruvare som leker vid sandbottnar. Honan ruvar i drygt 3 veckor, och normal kullstorlek varierar mellan 60 och 130 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Dimidiochromis dimidiatus är en munruvare som leker vid sandbottnar. Honan ruvar i drygt 3 veckor, och normal kullstorlek varierar mellan 60 och 130 yngel.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia