Ciklider.se

Dimidiochromis compressiceps

Boulenger, 1908
Dimidiochromis compressiceps
Dimidiochromis compressiceps.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 24 cm

Minsta akvarievolym: 450 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Dimidiochromis sammansatt av latinets dimidiatus som betyder delad i två eller halv, och chromis som är grekiska och betyder färg eller färgglad. Compressiceps från latinets compressus som betyder sammanpressad och och det grekiska ordet ceps som betyder huvud, vilket syftar på artens huvudform.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis compressiceps, ögonätaren.

Storlek

Hanen blir upp till 24 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

I naturen lever den främst på småfisk och då företrädelsevis utakayngel.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 450 liter och det ska finnas gott om simutrymme.

Biotop

Lever i öppet vatten över sandbottnar.

Lek

Munruvare, i naturen gräver hanen en grop i sanden där leken sker. Normal kullstorlek mellan 50 och 100 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön och i Malombesjön.

Övrigt

Vid Chizumulu Island finns det en population av Dimidiochromis compressiceps där både honor och hanar är guldfärgade. I akvarium tappar de dock denna färgen.
Dimidiochromis compressiceps vid Same Bay på Chizumulu Island.
Foto: Ad Konings
Dimidiochromis compressiceps.
Foto: Michael Persson
Dimidiochromis compressiceps.
Foto: Nils Holmström

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia