Ciklider.se

Cyrtocara moorii

Boulenger 1902
Cyrtocara moorii Foto: Christian: Alfredsson
Cyrtocara moorii.
Foto: Christian: Alfredsson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cyrtocara är sammansatt av grekiskans kyrtos och kara som betyder böjd och huvud, vilket syftar på huvudformen. Moorii efter J. E. S. Moore som fångade de exemplar som användes när arten beskrevs.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis moorii, delfinciklid, blå delfin, blå delfinciklid, Malawi Hump-head.

Storlek

Blir upp till omkring 20 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Minst 350 liter inrett med fin sand på botten.

Biotop

Förekommer i miljöer med sandbotten.

Lek

Munruvare men en normal kullstorlek är omkring 50 yngel.

Utbredning

Finns över hela Malawissjön men för export fångas den oftast i Lake Malombe.

Övrigt

Cyrtocara moorii följer stora ciklider som bökar i botten efter föda och snappar upp vad de missar. Den är trots sin storlek en lugn och fredlig ciklid. Trots sin storlek är den fredlig mot andra arter, hanarna kan bli väldigt aggressiva sinsemellan i samband med lek.
Cyrtocara moorii.
Foto: Michael Persson
Cyrtocara moorii.
Foto: Michael Persson
Cyrtocara moorii, lekande par.
Foto: Kristin Torgersen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia