Ciklider.se

Cyphotilapia frontosa

Boulenger, 1906
Cyphotilapia frontosa
Cyphotilapia frontosa.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 35 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Cyphotilapia sammansatt av grekiskans cyphos som betyder böjd, och Tilapia (ciklidsläkte). Frontosa från latinets frontosus som betyder med framträdande panna.

Handelsnamn och synonymer

Humphead cichlid, Frontosa, Paratilapia frontosa, Pelmatochromis frontosus, Cyphotilapia frontosus.

Storlek

Blir upp till 35 centimeter, honorna mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och kräftdjur. I akvarium är räkmix med tonvikt på räkor/fisk och krill lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör inte vara mindre än 500 liter.

Biotop

Cyphotilapia frontosa lever på stora djup i steniga miljöer. Eftersom den lever på djup ner till 100 meter är den besvärlig att fånga.

Lek

Munruvare, honan ruvar normalt 4-5 veckor.

Utbredning

Förekommer i ett flertal varianter runt hela sjön.

Övrigt

Cyphotilapia frontosa är en lugn och snäll ciklid, ibland verkar den vara på gränsen till dum. De bör hållas i en mindre grupp på minst 5 fiskar. Hålls den tillsammans med allt för livliga fiskar hinner den inte med vid utfodringarna och blir lätt skygg. Alltför små fiskar är inte heller bra sällskap för frontosan eftersom dom uppfattas som föda. Har du tillräckligt med plats tycker jag att du ska prova dessa ciklider. Det är mycket trevliga fiskar och dom blir som riktiga husdjur. Dom blir oftast mycket tama och deras envishet ger ett intryck av att det är kloka fiskar.
Cyphotilapia frontosa, Moba hane.
Foto: Stefan Sjöberg
Cyphotilapia frontosa, Moba hane.
Foto: Stefan Sjöberg

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia