Ciklider.se

Cyathopharynx furcifer

Boulenger, 1898
Cyathopharynx furcifer
Cyathopharynx furcifer ”Orange cap”, Kasanga hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

22 cm
600 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Cyathus(latin)= slev + pharynx(grek.)= svalg, syfter på svalgtändernas form. Artnamet; furca (latin) = tvåuddig gaffel + fero (latin)= bära, syftar på artens kluvna stjärtfena.

Handelsnamn och synonymer

Featherfin cichlid, Paratilapia furcifer, Cyathopharynx furcifera.

Storlek

Blir upp till 22 centimeter, honorna några centimeter mindre än hanarna.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton.

Akvarium

Behöver ett akvarium med stor bottenyta, 600 liter eller mer. Fin sand ska användas som bottenmaterial.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och sandbottnar.

Lek

Hanarna är territoriella i samband med lek. De bygger stora kraterbon av sand uppe på klippor, så kallade ”bowers”. Bona är omkring 50 centimeter i diameter och upp till 20 centimeter höga. Hanen lockar en hona till sitt bo där leken sker på vanligt munruvarmanér. Honan munruvar i drygt 3 veckor och normal kullstorlek är mellan 20 och 35 yngel.

Utbredning

Förekommer runt stora delar av Tanganyikasjön, i den norra delen av sjön är utbredningen oklar eftersom den ofta förväxlats med Cyathopharynx foae.

Övrigt

Cyathopharynx furcifer vill inte ha allt för tufft sällskap i akvariet, samtidigt kan den gå hårt åt sandciklider. Cyprichomisar är lämpliga medinvånare. Den är mycket nära besläktad med Cyathopharynx foae.
Cyathopharynx furcifer ”Orange cap”, Kasanga hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia